Něco málo o mně

Miluji matematiku. Mám radost z každého vyřešeného příkladu, z každé vyřešené úlohy, z každého nového poznání. A když stejnou radost prožívá i někdo další, je to dvojnásobné štěstí.

Matematika mně vždy šla. Opravdu bavit mě ale začala až v osmé třídě základní školy, když se mi do ruky dostal matematický korespondenční seminář.

 

Co mě nadchlo pro matematiku

Díky seminářům, kterých jsem se účastnila až do maturity na PORG (První obnovené reálné gymnázium), jsem řešila příklady jiné než ve škole, příklady, které mě bavily, rozvíjely, nutily mě přemýšlet a dívat se na úlohy jinýma očima. Naučila jsem se číst zadání úloh a vyhledávat v nich všechny důležité informace a z nich pak “poskládat” řešení. Začala jsem matematiku vnímat jako hru s danými pravidly, při které hledám (nejjednodušší) cestu, abych se dostala do cíle – abych našla řešení. Matematika se pro mě stala vášní, která mě naplňovala (a stále naplňuje) radostí.

 

Můj koníček přece nemůže být moje práce

Matematika se tak stala mým největším koníčkem. Proto všichni očekávali, že ji budu studovat také na vysoké škole. Já se však rozhodla jinak – co s matematikou? Nechtěla jsem se stát učitelkou, ani jsem si nedovedla představit vědeckou dráhu matematičky…

Rozhodla jsem se, pro mnohé možná překvapivě, pro studium na fakultě Mezinárodních vztahů Vysoké škole ekonomické v Praze. Chtěla jsem se stát diplomatkou. Matematiku jsem ale úplně opustit nechtěla, tak jsem se přihlásila i na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Teoretická fyzika.

 

Život mě vedl jinam

Obě školy jsem úspěšně dostudovala. Již při studiu na vysoké škole a později na mateřské/rodičovské dovolené jsem pracovala ve státní správě, v soukromé společnosti i v rodinné firmě. Získala jsem tak hodně zkušeností.

Postupně se nám narodily čtyři děti a přestěhovali jsme se do zahraničí, kde manžel pracoval, takže mojí hlavní náplní se na dlouhou dobu stala péče o rodinu a domácnost.

V roce 2015 hledali na Evropské škole v Bruselu, kam chodily naše dvě děti, učitele matematiky a fyziky. Přihlásila jsem se a přijali mě.

A tak se ve mně znovu probudila vášeň k matematice.

Začala jsem učit. Vytvářela jsem si vlastní materiály, čerpala z různých zdrojů a některé příklady a úlohy jsem sama vymýšlela tak, aby to studenty bavilo a učili se rádi, s lehkostí a radostí.

Chtěla jsem, aby se studenti matematiky nebáli, naopak, aby získali přehled, v látce se orientovali, rozuměli jí a uměli ji aplikovat. A hlavně, aby se ptali, pokud jim nebylo něco jasné.

 

Matematika je moje cesta

V létě 2017 jsme se vrátili do Čech. Zde jsem absolvovala kurz výuky matematiky Hejného metodou pro 2. stupeň základních škol, a také další semináře, které se zabývají výukou matematiky na základních a středních školách.

Matematiku jsem učila nejen na střední škole, ale též tři roky na Univerzitě Hradec Králové, kde jsem získala cenné zkušennosti. Ve volném čase jsem se věnovala vlastnímu přístupu k výuce matematiky, v čemž nyní pokračuji na "plný úvazek". Vymýšlím a vytvářím výukové, studijní, opakovací a hrací karty, pracuji na nové učebnici matematiky pro střední školy. Zároveň natáčím výuková videa a chystám se natáčet i webináře, které žákům a studentům pomohou s přípravou na přijímací zkoušky na střední školy či na státní maturitní zkoušky z matematiky.

 

Zuzana Zelená