Něco málo o mně

Miluji matematiku. Mám radost z každého vyřešeného příkladu, z každé vyřešené úlohy, z každého nového poznání. A když stejnou radost prožívá i někdo další, je to dvojnásobné štěstí.

Matematika mi nikdy nedělala problémy. Opravdu bavit mě ale začala až v osmé třídě základní školy, když se mi do ruky dostal matematický korespondenční seminář.

 

Co mě nadchlo pro matematiku

Díky seminářům, kterých jsem se účastnila až do maturity na PORG (První obnovené reálné gymnázium), jsem řešila příklady jiné než ve škole, příklady, které mě bavily, rozvíjely, nutily mě přemýšlet a dívat se na úlohy jinýma očima. Naučila jsem se číst zadání úloh a vyhledávat v nich všechny důležité informace a z nich pak “poskládat” řešení. Začala jsem matematiku vnímat jako hru s danými pravidly, při které hledám (nejjednodušší) cestu, abych se dostala do cíle – abych našla řešení. Matematika se pro mě stala vášní, která mě naplňovala (a stále naplňuje) radostí.

 

Můj koníček přece nemůže být moje práce

Matematika se tak stala mým největším koníčkem. Proto všichni očekávali, že ji budu studovat také na vysoké škole. Já se však rozhodla jinak – co s matematikou? Nechtěla jsem se stát učitelkou, ani jsem si nedovedla představit vědeckou dráhu matematičky…

Rozhodla jsem se, pro mnohé možná překvapivě, pro studium na fakultě Mezinárodních vztahů Vysoké škole ekonomické v Praze. Chtěla jsem se stát diplomatkou. Matematiku jsem ale úplně opustit nechtěla, tak jsem se přihlásila i na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Teoretická fyzika.

 

Život mě vedl jinam

Obě školy jsem úspěšně dostudovala. Již při studiu na vysoké škole a později na mateřské/rodičovské dovolené jsem pracovala ve státní správě, v soukromé společnosti i v rodinné firmě. Získala jsem tak hodně zkušeností.

Postupně se nám narodily čtyři děti a přestěhovali jsme se do zahraničí, kde manžel pracoval, takže mojí hlavní náplní se na dlouhou dobu stala péče o rodinu a domácnost.

V roce 2015 hledali na Evropské škole v Bruselu, kam chodily naše dvě děti, učitele matematiky a fyziky. Přihlásila jsem se a přijali mě.

A tak se ve mně znovu probudila vášeň k matematice.

Začala jsem učit. Vytvářela jsem si vlastní materiály, čerpala z různých zdrojů a některé příklady a úlohy jsem sama vymýšlela tak, aby to studenty bavilo a učili se rádi, s lehkostí a radostí.

Chtěla jsem, aby se studenti matematiky nebáli, naopak, aby získali přehled, v látce se orientovali, rozuměli jí a uměli ji aplikovat. A hlavně, aby se ptali, pokud jim nebylo něco jasné.

 

Matematika je moje cesta

V létě 2017 jsme se vrátili do Čech. Zde jsem absolvovala kurz výuky matematiky Hejného metodou pro 2. stupeň ZŠ, a také další semináře, které se zabývají výukou matematiky na základních a středních školách. Na jedné střední škole jsem matematiku na částečný úvazek učila. V současné době působím jako lektor na univerzitě, kde vedu cvičení z matematiky pro budoucí ekonomy. Ve volném čase se pak věnuji vlastnímu přístupu k výuce matematiky, vymýšlím a vytvářím výukové, studijní a opakovací karty. Postupně bych také ráda vytvořila srozumitelného průvodce matematikou pro střední školy a první ročníky vysokých škol.

 

Zuzana Zelená