Matematika má Zelenou - blog

5.12. 2018

Proč se učit matematiku

Slovo MATEMATIKA vzniklo z řeckého μαθηματικός (mathematikós), což znamená milující poznání. Ano, matematika je opravdu o poznání. Zpočátku to tak nemusí vypadat – vždyť se začíná jednoduchými základy jako je sčítání, odčítání, násobení, dělení, postupně se však můžete dobrat až ke složitým soustavám rovnic, které popisují fungování Vesmíru, nebo k různým grafům popisujícím ekonomický vývoj země, či k přesným nákresům a výpočtům, díky...